• actie
  • controle
  • cremekoekjes
  • ijs
  • slager
  • vlees in schapDEF

Voor uw bakkerij

Hygiëne inspectie al dan niet met officieel certificaat 

Bakkerijen die werken met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij kunnen zich laten inspecteren op de code óf officieel laten certificeren. Dit laatste is een inspectie waarmee u een officieel certificaat behaalt. In dit kader werkt SVVW samen met ISACert; deze geaccrediteerde instelling mag van de Raad voor Accreditatie internationaal erkende certificaten verstrekken. Voor bakkerijen bieden wij dus twee soorten inspecties aan; een hygiëne-inspectie of een hygiëne-certificering.

Inspectie versus certificering

 

Inspectie

Certificering

 Jaarlijks bezoek van inspecteur 

Toets dmv microbiologische monsters 

Toets op naleving van de hygiënecode 

Aandacht binnen het bedrijf voor hygiëne en voedselveiligheid

Rapportage met verbeterplan 

Voorwaarden en regels vastgelegd in inspectieprotocol

Voorwaarden en regels vastgelegd in certificatieprotocol

Resultaat: voedselveiligheidsbewijs

Resultaat: Hygienecode-certificaat uitgegeven door ISACert

Voordeel: aangepast toezicht NVWA (groene zone) (wanneer voldaan aan voorwaarden)

Voordeel: aangepast toezicht NVWA (groene zone) (wanneer voldaan aan voorwaarden)

 

Aantoonbaar officieel bewijs voor een werkend voedselveiligheidssysteem


Groene zone

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stimuleert zelfcontrole en heeft vertrouwen in het hygiënebeoordelingssysteem van de SVVW. Door het vertrouwen van de NVWA komen bedrijven nu in aanmerking voor aangepast toezicht – ook wel ‘groene zone’ genoemd. Dit betekent dat de NVWA meer op afstand blijft.

In de praktijk betekent dit dat bedrijven die consequent goed presteren op het terrein van hygiëne, in aanmerking komen voor aangepast toezicht van de NVWA.

Bedrijven met een positief resultaat worden gepubliceerd (zie lijst van bedrijven die profiteren van minder toezicht door de NVWA). Onder voorwaarde dat de SVVW vooraf toestemming van de betreffende bedrijven heeft om de resultaten van de inspecties aan de NVWA te verstrekken. Tijdens een persoonlijk bezoek bespreekt de inspecteur van de SVVW dit met u. De NVWA blijft de werkzaamheden van SVVW wel controleren en steekproefsgewijs bedrijven bezoeken.

Uw bedrijf komt in aanmerking voor aangepast toezicht van de NVWA, wanneer u voldoet aan de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld door de NVWA:

  1. Uw bedrijf acteert op een goed naleefniveau; dit wordt beoordeeld met een certificaat of voedselveiligheidbewijs op de hygiënecode. Het certificaat/voedselveiligheidsbewijs moet in twee opeenvolgende jaren in één keer worden behaald.
  2. Uw bedrijf voldoet aan de definitie van ambacht volgens de NVWA – bedrijven die hoofdzakelijk rechtstreeks leveren aan de eindverbruiker en eventueel als nevenactiviteit leveren aan andere detailhandel.
  3. Uw bedrijf werkt volledig (geen aanvullingen toegestaan) conform alle processen die beschreven staan in de Hygiënecode.
  4. Uw bedrijf heeft geen EG-erkenning.
  5. U heeft geen bezwaar gemaakt tegen het delen van inspectiegegevens met de NVWA
Bovenstaande is ook weergegeven in schema 1 hieronder.
Schema 2 laat zien hoe u in de groene zone kunt blijven.

 Schema 1: Toetreding tot groene zone

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Schema 2: Binnen groene zone blijven

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

         Schema 1: Toetreding tot groene zone         

            Schema 2: Binnen groene zone blijven         

Specifiek: certificering

Voorwaarden en regels omtrent de certificering zijn vastgelegd in een certificeringsprotocol. De criteria in dit protocol worden gebruikt door de inspectie- en certificerende instelling bij het uitvoeren van de controles en de beoordeling voor certificatie op basis van de code. In het protocol wordt onder andere aandacht besteed aan de werkwijze van een inspecteur, welke certificatienorm er wordt gehanteerd en de regels omtrent geldigheidsduur van het certificaat.

Het Hygiënecode-certificaat verschilt van een HACCP-certificaat omdat het wordt afgegeven op basis van de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 en niet op basis van een individueel HACCP-plan.

Specifiek: inspectie

Voorwaarden en regels omtrent de inspectie zijn vastgelegd in een inspectieprotocol. In het protocol wordt onder andere aandacht besteed aan de werkwijze van een inspecteur, welke certificatienorm er wordt gehanteerd en de regels omtrent geldigheidsduur van het certificaat.

Hygiene inspectie

Vraag een offerte aan voor een hygiene inspectie

Vraag offerte aan

Hygiene certificering

Vraag een offerte aan voor het certificeren van uw bakkerij

Vraag offerte aan

Haal Ridder Simon binnen in uw zaak!

Ridder Simon bestaat uit een fraaie poster en stickerset die u en uw medewerkers scherp houden op hygiëne en voedselveiligheid.

Bestel gratis