• controle

Voor molenaars
100% Volkoren inspectie

Als molenaar kunt u volkorentarwemeelproducten waarborgen als 100% volkoren via een SVVW-certificering. Het 100% volkorencertificaat wordt toegekend aan maalderijen die voldoen aan het basiscriterium voor volkorenmeel. U kunt dit 100% volkorencertificaat gebruiken op volkorentarwemeelproducten bestemd voor volkorenbrood. Met deze certificatie wordt het ‘volkoren-zijn’ geborgd.

Veel aandacht voor volkoren

Voor volkoren is veel positieve aandacht, ondersteund door diverse onderzoeken naar de gezondheidseffecten van volkoren. De bakkerijbranche startte in 2012 al een campagne voor volkoren en de Gezondheidsraad heeft eind 2015 volkorenproducten volledig geïncludeerd in de nieuwste Richtlijnen Goede Voeding op basis van stevig wetenschappelijke onderbouwing. Deze Richtlijnen zijn omgezet naar de nieuwe Schijf van Vijf 2016, waarin volkoren een prominente rol heeft binnen de consumentenvoorlichting over een gezond voedingspatroon. Certificering van 100% volkoren is dan ook een zeer waardevolle borgingstool.

Werkwijze SVVW

Ten behoeve van de 100% volkorencertificering wordt een molenaar geïnspecteerd en twee maal per jaar worden volkorenmeelproducten op verschillende parameters geanalyseerd. Bij een positief resultaat ontvangt u van ons een certificaat, dat u kunt laten zien aan afnemers.

Criteria 100% volkoren inspectie

Het basiscriterium voor volkorenmeel is: artikel 16 Warenwetbesluit Meel en brood:

het woord ‘volkoren’ mag onderdeel uitmaken van de aanduiding van een in dit besluit bedoelde waar, voor zover in de aldus aangeduide waar (lees bijvoorbeeld volkorenmeel of het daaruit bereide volkorenbrood of de aan het brood toegevoegde graankorrels) alle van nature voorkomende bestanddelen van de desbetreffende graansoort in hun natuurlijke verhouding, al dan niet na een bewerking te hebben ondergaan, aanwezig zijn.

De werkwijze en criteria voor 100% volkorencertificering kunt u verder nalezen in het ‘Certificatieprotocol 100% Volkoren’.

Keuze scope voor molenaars

Binnen de certificering bestaat een keuze qua scope en communicatiemogelijkheden. Er worden 2 varianten onderscheiden:

  1. Toekenning 100% volkorencertificaat aan het gehele volkorenmeelproductassortiment. Alle volkorenmeelproducten kunnen het 100% volkorenlogo dragen. De maalderij mag in haar communicatie meenemen dat de maalderij gecertificeerd is voor het 100% volkorenlogo.
  2. Toekenning 100% volkorencertificaat aan een deel van het volkorenmeelproduct-assortiment. Het is toegestaan om een deel van het volkorenmeelproductassortiment, in een aangepaste scope, in aanmerking te laten komen voor het 100% volkorenlogo. De communicatie over het 100% volkorenlogo en certificering mag alleen rondom de producten die binnen de aangepaste scope vallen.

Deelnemende maalderijen

De volgende molenaars hebben zich laten toetsen door SVVW:

- Koopmans Meel 20 volkorensoorten
- Meneba 12 volkorensoorten
- Waddenmolen ’t Hoogeland 10 volkorensoorten
- La Lorraine Paniflower  17 volkorensoorten
- Holland Meel   2 volkorensoorten
- Grosse Mühle Gebr. Engelke   3 volkorensoorten
- Dossche Mills   5 volkorensoorten

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interesse

Vraag direct een offerte aan of neem contact op met de SVVW klantenservice via 0317-47 12 70.  

100% Volkoren certificering

Vraag een offerte aan voor het 100% volkoren certificaat

Vraag offerte aan